Výpočty

Kvadratické rovnice v R
(zahájit výpočet)

Kvadratické rovnice v R, popis výpočtu.

 Rovnice a . x 2 +b . x +c = 0, kde a, b, c jsou reálná čísla a x je neznámá,je kvadratická pro a < >0.
Řešení: Vypočteme diskriminant D= b2 - 4.a.c
Je li D<0 rovnice nemá řešení v oboru reálných čísel.
Je li D=0 má jeden dvojnásobný kořen x1,2= -b/(2.a)
Je li D > 0 má rovnice dva různé reálné kořeny
x1= (-b+t)/(2.a)
x2= (-b-t)/(2.a)
kde t je jeden z kořenů rovnice : t2=D
Pro a=0 je rovnice lineární.